Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Miniworld Rotterdam

Toegang

Het is alleen mogelijk Miniworld Rotterdam te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient u tijdens uw verblijf in Miniworld Rotterdam goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te kunnen tonen. Bij het verlaten van de attractie kunt u bij de kassa een handstempel halen. Hiermee kunt u later op de dag Miniworld Rotterdam weer betreden. Miniworld Rotterdam behoudt zich ten allen tijde het recht voor om personen toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen) te verstoren.

In Miniworld Rotterdam is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.

Een bezoek aan Miniworld Rotterdam is op eigen risico. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor onder andere verlies, diefstal, beschadigingen van persoonlijke eigendommen en persoonlijk letsel.

Het gedrag van leerlingen en/of kinderen valt onder de verantwoording van de docenten en/of begeleiders, ouders. Leerlingen en/of kinderen t/m 12 jaar zonder docenten en/of begeleiders/ ouders, worden niet toegelaten tot Miniworld Rotterdam.

Jaarabonnementen

Miniworld Rotterdam behoudt het recht om de verkoop van jaarabonnementen te weigeren aan een ieder die een aanvraag indient. Indien u een jaarabonnement bestelt (1) via internet middels een elektronisch bestelformulier of (2) met een papieren formulier, plaatst u een order en gaat u hiermee tevens een betalingsverplichting aan. Wanneer u afziet van een jaarabonnement worden de administratiekosten van € 3,75 berekend. Bij verlies of diefstal kunt u een nieuw abonnement aanvragen. Hiervoor brengen wij €3,75 administratiekosten in rekening. Zie ook de algemene abonnementsvoorwaarden.

Reservering

Miniworld Rotterdam neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.U dient één reserveringsformulier per bezoeksdatum of per groep te gebruiken. Bij de reservering wordt gevraagd door middel van het reserveringsformulier een juist aantal bezoekers te vermelden. Bij wijziging van dit aantal, met meer dan 5 personen, verbindt de groepsverantwoordelijke er zich toe om Miniworld Rotterdam, minstens 5 werkdagen op voorhand, hiervan op de hoogte te stellen.

Indien wij hiervan niet minstens 5 werkdagen van tevoren op de hoogte worden gesteld en er minder mensen dan oorspronkelijk komen, wordt het oorspronkelijke aantal personen in rekening gebracht. Bij meer personen dan het oorspronkelijke aantal wordt het werkelijke aantal personen in rekening gebracht.

Een getekend reserveringsformulier dient minimaal een week voordat het arrangement plaatsvindt in ons bezit te zijn. Is dit niet het geval, dan vervalt de arrangementskorting die voor het betreffende arrangement geldt. En in dit geval kan Railz Miniworld niet aansprakelijk worden gesteld dat op de gewenste tijd en datum de agenda tussentijds is volgeboekt. Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar de informatie op het reserveringsformulier.

Scholen

Miniworld Rotterdam hanteert 2 begeleiders / docenten op een groep van 20 personen voor een schoolreis. Begeleiders betalen het senioren tarief. Begeleiders/docenten van schoolklassen bestalen hetzelfde tarief als de leerlingen.Wat genuttigd wordt door begeleider / docent in het restaurant is voor eigen rekening

Indien men zonder afmelding niet komt opdagen bij een reservering zal een bedrag van € 49,50 in rekening worden gebracht. Uiterlijke afmelding voor een reservering dient 2 werkdagen voor het bezoek te worden aangegeven.

Alle offertes en aanbiedingen van Miniworld Rotterdam zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Kinderfeestje

Miniworld Rotterdam hanteert 1 begeleider / ouder op een groep van 6 personen voor een kinderfeestje. Deze begeleider / ouder betaald het seniorentarief. Wat genuttigd wordt door begeleider / ouder in het restaurant is voor eigen rekening.

Indien men zonder afmelding niet komt opdagen bij een reservering van een Sprinter –of Koploperarrangement zal een bedrag van € 49,50 in rekening worden gebracht. Uiterlijke afmelding voor een reservering dient 2 werkdagen voor het bezoek te worden aangegeven.

Groepsarrangementen

Groepen (vanaf 15 personen) zijn verplicht om een getekend reserveringsformulier/ op te sturen. Een getekend reserveringsformulier dient minimaal een week voordat het arrangement plaatsvindt in ons bezit te zijn. Is dit niet het geval, dan vervalt de arrangementskorting die voor het betreffende arrangement geldt.

Indien er een maaltijd of drank inbegrepen is bij het arrangement is een aanbetaling verplicht. Hiervoor wordt gerekend met 75% van het aantal personen. Indien er niet tijdig geannuleerd wordt, zegge 5 werkdagen van tevoren, is restitutie van de aanbetaling niet mogelijk.

Indien de groep, waarbij geen maaltijd of drank gereserveerd is, zonder tijdige annulering niet op komt dagen zijn wij genoodzaakt 50% van de entreeprijs in rekening te brengen. Onder tijdige annulering verstaan wij uiterlijk 2 werkdagen van tevoren.

Groepskorting is geldig bij een minimum aantal van 15 personen. Bovendien bedraagt het maximum aantal personen in een groep 200. De groepskorting is alleen geldig bij een regulier bezoek en bedraagt 10% van de entreeprijs.

Rondleidingen

Indien u een reservering heeft geplaatst voor een rondleiding dient u uiterlijk een half uur voor aanvang aanwezig te zijn bij Miniworld Rotterdam. Indien u niet op tijd bent, wordt uw reservering ongedaan gemaakt en heeft u geen garantie op een plaats bij de reservering. Een reservering is definitief als u van ons een bevestiging heeft ontvangen, hetzij telefonisch hetzij per e-mail.

Prijzen

Alle prijzen en de beschrijvingen van programma's en workshops zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Groepskorting is geldig bij een minimum aantal van 15 personen. Bovendien bedraagt het maximum aantal personen in een groep 200. De groepskorting is alleen geldig bij een regulier bezoek en bedraagt 10% van de entreeprijs.

Kortingen

Er kan geen korting op korting worden gegeven. Een kortingsbon is niet inwisselbaar voor geld. Het maximaal aantal personen voor wie de korting geldig is staat aangegeven op de kortingsbon. Een kortingsbon is geldig tot de einddatum welke is aangegeven op de bon.

Horeca

Het is uitsluitend toegestaan om te consumeren in het restaurant. Voor horecaleveringen zijn de uniforme leveringsvoorwaarden voor het horecabedrijf van toepassing. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar. Tevens is Miniworld Rotterdam geheel rookvrij. Indien een arrangement inclusief lunch is, hoeven deze niet afgerekend te worden in het restaurant. Bij een regulier bezoek worden de maaltijden in het restaurant afgerekend.

Bestellingen webshop

Een geplaatste bestelling is definitief zodra u van ons een bevestiging heeft ontvangen. Indien u niet tijdig betaald en geen annulering aan ons doorgeeft wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Er worden dan administratiekosten van € 3,75 berekend. Deze kosten bent u verplicht aan ons te betalen. Indien wij deze betaling niet ontvangen blijft u in gebreke van betaling.

Fotograferen en filmen

Het is toegestaan in onze attractie te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik en zolang u de andere bezoekers niet belemmert. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van Miniworld Rotterdam vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. Miniworld Rotterdam behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Schade

Onze attractie wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kunt u geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Meld dit zo spoedig mogelijk bij de receptie, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat u zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij u dit bij de receptie te melden voor u de attractie verlaat.

Aansprakelijkheid

Mocht u schade hebben ondervonden tijdens uw bezoek aan de attractie, dan dient u dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. Miniworld Rotterdam accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Miniworld Rotterdam of één van onze medewerkers.

Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij Miniworld Rotterdam of in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover Miniworld Rotterdam, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

Indien zich tussen Miniworld Rotterdam en derden een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar geest van deze algemene voorwaarden.

Promotie en verkoop

Het is niet toegestaan promotie of verkoop van diensten en/of producten te bedrijven in de attractie of de toegangsweg daartoe zonder voorafgaande toestemming van de directie van Miniworld Rotterdam.

Miniworld Rotterdam en privacy

Miniworld Rotterdam verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie van Miniworld Rotterdam op te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit doorgeven aan derden. U kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van Miniworld Rotterdam bewaren op elk moment opvragen, wijzigen of laten verwijderen uit ons bestand en u kunt weigeren dat Miniworld Rotterdam uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat per e-mail aan te vragen.

sterren
10 jaar Miniworld
ANWB
10 jaar Miniworld

SNEAKPREVIEW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEER VIDEO

Bestellen Jaarabonnement

PARTNERS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEER INFORMATIE

Bestellen Jaarabonnement