Disclaimer


disclaimer Miniworld Rotterdam

  • Deze disclaimer is van toepassing op alle natuurlijke of rechtspersonen die deze website gebruiken. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Onder "gebruik" wordt onder meer verstaan: het inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).
  • Miniworld Rotterdam doet zijn uiterste best om de informatie op deze website zo juist, volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onjuist, onvolledig en/of verouderd is.
  • Miniworld Rotterdam verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins
  • Miniworld Rotterdam is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Onder "schade" wordt verstaan: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
  • Miniworld Rotterdam mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door Miniworld Rotterdam gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Miniworld Rotterdam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • Behoudens deze disclaimer, is Miniworld Rotterdam niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, privacyregelgeving, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Zie hiervoor de copyrightpagina.
  • Miniworld Rotterdam behoudt zich het recht voor om natuurlijke of rechtspersonen de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.
  • Alle natuurlijke of rechtspersonen die deze website gebruiken zullen Miniworld Rotterdam, diens werknemers, vertegenwoordigers, adverteerders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
sterren
10 jaar Miniworld
ANWB
10 jaar Miniworld

SNEAKPREVIEW

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEER VIDEO

Bestellen Jaarabonnement

PARTNERS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEER INFORMATIE

Bestellen Jaarabonnement